Gấu trúc

Mình mới đưa về dinh về 1 em gấu trúc. Vốn là heo nhưa đựng tiền xu để quyên góp cho dự án Cơm có thịt Singapore. Trông em ấy nửa giống gấu trúc, nửa giống chó. Thích cái vẻ đen trắng phong thuỷ của em ấy.

panda-front panda

 

 

Tuần sau hứng lên cũng đi vẽ cho dự án này của em Sunnie. Lấy mẫu là Superman. Thực ra mình cũng không phải hoạ sĩ. Chỉ bắt chước theo khuôn mẫu. Giờ là lúc đợi thiên hạ có ai rủ lòng thương adopt con piggy mình làm không.

our piggies

Advertisements