Gấu trúc

Mình mới đưa về dinh về 1 em gấu trúc. Vốn là heo nhưa đựng tiền xu để quyên góp cho dự án Cơm có thịt Singapore. Trông em ấy nửa giống gấu trúc, nửa giống chó. Thích cái vẻ đen trắng phong thuỷ của em ấy.

panda-front panda

 

 

Tuần sau hứng lên cũng đi vẽ cho dự án này của em Sunnie. Lấy mẫu là Superman. Thực ra mình cũng không phải hoạ sĩ. Chỉ bắt chước theo khuôn mẫu. Giờ là lúc đợi thiên hạ có ai rủ lòng thương adopt con piggy mình làm không.

our piggies

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s