Gấu trúc

Mình mới đưa về dinh về 1 em gấu trúc. Vốn là heo nhưa đựng tiền xu để quyên góp cho dự án Cơm có thịt Singapore. Trông em ấy nửa giống gấu trúc, nửa giống chó. Thích cái vẻ đen trắng phong thuỷ của em ấy.

panda-front panda

 

 

Tuần sau hứng lên cũng đi vẽ cho dự án này của em Sunnie. Lấy mẫu là Superman. Thực ra mình cũng không phải hoạ sĩ. Chỉ bắt chước theo khuôn mẫu. Giờ là lúc đợi thiên hạ có ai rủ lòng thương adopt con piggy mình làm không.

our piggies

Another lonely trip

This weekend, one more time, I start my travelling journey alone. The place I will visit is Bangkok, Thailand. 

Want to have fun with friends, but all of them withdrawn from the trip due to rumours of violence in this city. 

I am speechless when I know that I cannot convince them staying on my side. 

From this point, I know that I am lonely again in this planet. 

The world will start the way I imagine, not what it has in the past. 

Just go!